Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Voksenopplæring

Dersom du er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring, har du rett til voksenopplæring. Målet er at du skal oppnå generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til videregående opplæring for voksne.

Voksenopplæringstilbud

Du kan søke om gratis videregående opplæring ved en videregående skole i Akershus. Du kan velge mellom studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Generell studiekompetanseYrkeskompetanse

Voksenopplæringstilbud - Viken fylkeskommune

Slik søker du

Du søker både om opplæring og realkompetansevurdering via www.vigo.no under valget "Videregående opplæring for voksne/ Realkompetanse".

Veiledende søknadsfrist for opplæring er 1. mars for oppstart av voksenopplæringskurs kommende høst. Du kan søke om veiledning og realkompetansevurdering hele året.

Mer om søknadsprosessen

Veiledning

Alle søkere til voksenopplæring via Vigo blir innkalt til en veiledningssamtale der vi hjelper deg med å finne riktig vei til generell studie- eller yrkeskompetanse. Du kan også be om en veiledningssamtale med oss før du søker.

For å bestille veiledningstime, ta kontakt på e-post.

Vennligst ikke oppgi personsensitiv informasjon i e-posten.

Hvem har rett til voksenopplæring?

Opplæringslova sier at du har rett til opplæring i det fylket du bor dersom:

  1. Du er 25 år eller eldre.
  2. Du har fullført grunnskole eller tilsvarende.
  3. Du ikke har fullført videregående opplæring som kan godkjennes i Norge
  4. Du er folkeregistrert med bostedsadresse i Akershus på søketidspunktet.
  5. Du har gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Søkere som ikke har opplæringsrett kan også søke. Tilbud om opplæring gis kun hvis det er ledige plasser.

Vurdering av realkompetanse

Realkompetanse er summen av all formell og uformell kompetanse som du har. Du kan søke om å få godkjent noe av den uformelle kompetansen, og slik få et kortere opplæringsløp i videregående skole.

Realkompetansevurdering

Har du et annet morsmål enn norsk?

Voksenopplæringen tilbyr ikke grunnleggende kurs i norsk. Du trenger gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper for å kunne følge opplæringen. For informasjon om norskkurs, kontakt din kommune.