Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Oppfølgingstjenesten

Ingen skoleplass? Sluttet på skolen? Sluttet som lærling? Arbeidsledig? Venteår? Da har du rett til hjelp fra oppfølgingstjenesten.

Oppfølgingstjenesten (OT) jobber for og med ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det skoleåret de fyller 21 år.

Målet med oppfølgingstjenesten er å hjelpe ungdom med å fullføre videregående skole, slik at de sitter igjen med studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Hvem hjelper vi?

Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du:

  • er under 22 år i inneværende skoleår og har rett til videregående opplæring
  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Har du fått en henvendelse fra oss?

Hva kan du få hjelp med?

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom

Alle tiltak og veiledning er gratis.

For å bestille veiledningstime, ta kontakt på e-post.

Vennligst ikke oppgi personsensitiv informasjon i e-posten.