Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Karrieretjenesten

Ønsker du en samtale om dine utdanningsmuligheter og karriere?

Hvem hjelper vi?

Du kan få gratis karriereveiledning på Veiledningssenteret hvis du

  • er bosatt i tidligere Akershus
  • er over 19 år
  • er usikker på hva du passer til og vil trives med
  • er usikker på hvilke muligheter som finnes i utdanningsløp og arbeidsliv
  • ønsker å endre din jobbsituasjon

Bestill karriereveiledning

Hva kan du få hjelp med?

  • Reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger
  • Kartlegge dine interesser og din kompetanse
  • CV, søknad og intervju
  • Veiledning og informasjon om utdanningsmuligheter

Karriere er alt du gjør fra dagen du begynner på skolen, til dagen du slutter å jobbe. Denne videoen viser deg hva karriereveiledning kan hjelpe deg med.

Andre oppgaver

Veiledningssentrene har en rekke aktiviteter som skal hjelpe og støtte karriereveilederne på den enkelte ungdomsskole eller videregående skole.

Veiledningsverktøy

Karrieretjenesten har utviklet et innholdsrikt veiledningsverktøy for karriereveileding. Det består av et ressurshefte for veiledere og pedagoger med tilhørende deltakerhefte for karriereveiledning av minoritetsspråklige. Til de ulike aktivitetene i heftene er det utarbeidet mye tilleggsmateriell som plakater og kort. Alt kan hentes ut gratis fra våre hjemmesider. Materiellet inneholder mange aktiviteter som også kan være aktuelle for alle andre veisøkere og elever.