Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Tilgjengelighet

Justering av skriftstørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på “+” for å forstørre eller “-” for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på “+” for å forstørre eller “-” for å forminske.

Betjening via tastatur

Bruk TAB- og ENTER-tasten til å navigere gjennom nettstedet. Lenker og felter for søk og skjemaer settes i fokus. Benytt entertasten for å gå til lenke eller fullføre handling i søk/skjema.

Lytt til teksten

Du kan lytte til teksten ved hjelp av innebygget funksjonalitet i Windows, Mac OS X, iOS eller Android:

Windows

PC: For å lytte til teksten i Windows kan du åpne hjelpemiddelsenter ved å taste Windows logotast + U eller ved å gå til Start menyen > Kontrollpanel> Hjelpemiddel > Hjelpemiddelsenter og klikke Start Skjermleser. For å avslutte lukke Skjermleser, trykk Windows logotast + Enter.

Nettbrett: Trykk på Windows logoknapp og volum opp-knapp samtidig. Gjenta dette for å avslutte.

Mac OS X

For å lytte til teksten i Mac OS X (fra og med versjon 10.4), åpne Finder og klikk Systemvalg. I Systemvalg klikk Tilgjengelighet og velg VoiceOver til venstre og klikk Aktiver VoiceOver.

iOS (iPhone og iPad)

Du aktiverer VoiceOver ved å gå inn på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet på enheten din. Du kan også aktivere og deaktivere VoiceOver med tre klikk på Hjem-knappen. 

For å lytte til teksten, kan du også bruke "Les opp skjerm". Dette aktiverer du ved å gå inn på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tale > Les opp skjerm. Etter aktivering kan du sveipe med to fingre fra toppen av skjermen for å få lest opp teksten på skjermen.

Android

Hvis du vil angi tekst-til-tale-innstillinger for enheten din, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > Tekst-til-tale-utdata.

Hjelpetekster

Alle bilder har alternative tekster og tabeller har beskrivende tekster som fanges opp av hjelpeverktøy (oppsummering av innhold, leseretninger etc.).