Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Veiledningssenteret Romerike

Veiledningssenteret Romerike er et service- og kompetansesenter for de videregående skolene og øvrige brukere av senterets tjenester. Veiledningssentrene har som hovedmål å bidra til at flere elever og lærlinger fullfører og består videregående opplæring.

Sentrene driver hovedsakelig med veiledning opp mot til videregående opplæring, men også med overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Vi tilbyr samtaler rundt utdanningsvalg, samt veiledning i saker som har betydning for opplæring for eksempel fagvansker, personlige eller sosiale problemer.

Veiledningssenteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, karrieretjenesten og voksenopplæring.

Veiledningssenteret Asker og Bærum samarbeider også med kommunene i vår region, lokale NAV-kontor, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre høyere utdanningsinstitusjoner. Les mer om våre samarbeidspartnere


Telefon

63 80 57 60 telefon og besøkende kl 09.00-15:00

Åpningstider

  • Mandag–fredag: Telefon og besøkende kl. 09.00–15.00

Postadresse

Postboks 154, 2001 Lillestrøm

Besøksadresse

Alexander Kiellands gate 2B, 2000 Lillestrøm (kart)

E-post

veiledningssenteret.romerike@viken.no


Andre tilbud og prosjekter


Aktuelt fra Romerike