Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Veiledningssenteret Follo

Veiledningssenteret Follo er et service- og kompetansesenter for videregående opplæring. Sentrene driver hovedsakelig med veiledning opp mot videregående opplæring, men også med overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Vi tilbyr samtaler rundt utdanningsvalg, samt veiledning i saker som har betydning for opplæring, for eksempel fagvansker, personlige eller sosiale problemer. Veiledningssentrene har som hovedmål å bidra til at flere elever, lærlinger og lærekandidater fullfører og består sitt planlagte opplæringsløp.

Vi er også et karrieresenter for alle over 19 år som er bosatt i regionen vår. Tilbudet er gratis og man kan bestille time under fanen "Karrieretjenesten". Tjenesten vår har som mål:

  • å bistå skolen med å planlegge for og formidle enkeltelever til alternative/tilpassede løp
  • å bistå videregående skoler med praktisk jobbsøkerkurs som en del av faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)
  • å bistå i formidlingsarbeidet
  • å bistå skolene med å rekruttere plasser til hospitering for elever, praksisplasser til bruk i faget YFF, læreplasser til lærlinger og lærekandidater,
  • å bistå til å holde aktører i regionene gjensidig oppdatert om utvikling, muligheter og forhold som er viktig for samarbeidet

Karrieretjenesten skal tilby informasjon og veiledning til enkeltpersoner:

  • ved å gi karriereveiledning til enkeltpersoner, som ikke har tilknytning til skole fra 19 år og oppover
  • ha som mål å hjelpe den enkelte til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Veiledningssenterets visjon er: Dine muligheter, ditt valg – vi viser vei

Telefon

64 96 45 60 (kl. 08:00-15.45 I perioden 15. september til 15. mai, og kl 08.00-15:00 i perioden 15. mai til 15. september).

Åpningstider

  • Mandag–fredag: kl. 08.00–15.45.
  • Fra 15. mai til 15. september kl. 08.00–15.00.

Postadresse

Postboks 12, 1431 Ås

Besøksadresse

Raveien 9, 1430 Ås (kart)

E-post

veiledningssenteret.follo@viken.no

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vi samarbeider med kommunene i Follo, NAV, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås og Høgskolen i Østfold (HiØ), Universitetet i Sør-øst Norge (USN) og Oslo storbyuniversitet (OsloMet)

Les mer om våre samarbeidspartnere


Andre tilbud og prosjekter